• شرکت دانش بنیان تمیشه ::: مجهز به آزمایشگاه بیولوژیک خاک و کنترل کیفیت


واحد مشاوره و راه اندازی فارم های تولید ورمی کمپوست

  علاوه بر تولید ورمی- کمپوست و فرآورده های دیگر ورمی کمپوست شرکت دانش بنیان تمیشه با اتکا به نیرو های کارآمد و متخصص خود ، واحد مشاوره و راه اندازی فارم های تولید ورمی کمپوست را راه اندازی نموده تا مشتریان عزیز بتوانند در صورت نیاز از خدمات مشاوره ای آن در زمینه های مختلفی همچون طراحی و راه اندازی ، نگهداری و فروش و بازار یابی نیز بهره مند شوند . این واحد با توجه به تجربه مفید خود می تواند علاوه بر کاهش ریسک پذیری صنعت رو به رشد « ورمی کالچر» اطمینان خاطر خوبی به عزیزانی که از تجربه کافی در این زمینه برخوردار نیستند بدهد و موفقیت بیشتری را نصیب این طیف از مشتریان خود نماید.

سایت مرکز تحقیقات به مساحت 2000 متر مربع سایت ورمی کمپوست مهندس آقایاری در استان اردبیل

 

 

مطالب مشابه

بدون نظر

ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
کتب و مقالات ( آرشیو کتب)

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

استفاده از باکتری های محرک رشد روی برنج  Arz4.pdf [1.03 مگابايت]  
ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ  رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

   ﺷﻮري، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ادامه مطلب

ذخیره نکردن کلمه عبور