• شرکت دانش بنیان تمیشه ::: مجهز به آزمایشگاه بیولوژیک خاک و کنترل کیفیت


معرفی شرکت

  شرکت دانش بنیان تمیشه  با شماره ثبت 8863 در سازمان ثبت اسناد و ملاک در شهرستان گرگان ثبت شده است. این شرکت در زمینه‌های تولید خاک تخصصی کشاورزی،  خاک ورمی کمپوست، هورمون ریشه‌زایی  و کودهای مایع  بیولوژیک  و واحدهای مجزای طراحی و اجرای  فضای سبز و بام سبز، واحد مشاوره و راه‌اندازی  فارم‌های تولید ورمی کمپوست، و واحد تولید و تکثیر و پرورش درختان میوه فعالیت می‌نماید.

شرکت دانش بنیان تمیشه با تکیه بر دانش تولید کودهای ارگانیک و در اختیار داشتن تکنولوژی تولید و بهره‌گیری از علم و تجارب مشاوران و مهندسین کشاورزی زراعت و باغبانی برای نخستین‌بار اقدام به تولید انواع خاکهای فرآوری شده با هورمون‌های ریشه‌زایی ،کودهای آلی، زیستی و مواد معدنی مورد نیاز گل و گیاهان زراعی و باغی ،زراعت و باغبـانی را با نام تجاری بیومیکس  نموده است.

خاکـهای   تخصصی بیومیکس کـاملا ارگانیک و دارای هورمون‌های گیاهی زیر نظر متخصصین بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک شرکت دانش بنیان تمیشه  فرآوری شده و بعد از انجام آزمایشات کنترل کیفی و تایید عناصر مورد نیاز گیاهان و گلها در بسته‌بندی‌های استاندارد در گل فروشی‌های معتبر سراسر کشور عرضه می‌شود. خاکـهای بیومیکس سرشار از عناصر غذایی مفید برای گیاهان و عاری از میکروب و آلودگی‌های خاک می‌باشد.

مطالب مشابه

بدون نظر

ارسال نظر

کتب و مقالات ( آرشیو کتب)

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

استفاده از باکتری های محرک رشد روی برنج  Arz4.pdf [1.03 مگابايت]  
ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ  رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﮔﻮﺟﻪ  ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

   ﺷﻮري، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ادامه مطلب

ذخیره نکردن کلمه عبور