• شرکت دانش بنیان تمیشه ::: مجهز به آزمایشگاه بیولوژیک خاک و کنترل کیفیت


31شهریور

تاثیر لجن فاضلاب بر جدب مس توسط گیاه گندم

-.pdf [503.29 کيلوبايت]-.pdf [503.29 کيلوبايت]-.pdf [503.29 کيلوبايت]-.pdf [503.29 کيلوبايت]-.pdf [503.29 کيلوبايت]-.pdf [503.29 کيلوبايت]

مطالب مشابه

  باکتریهای محرک رشد گیاه

  باکتریهای محرک رشد گیاه
  Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on leaf area   duration (LAD) dynamics of rice (Oryza sativa L.) plants under   nitrogen and water limited conditions   YOSOUF

  کودهای نیتروژنی

  کودهای نیتروژنی
      Influence of nitrogen fertilizer and cattle manure on           the vegetative growth and tuber production of potato           Amir Ali

  مقالات مرتبط با کودهای زیستی

  مقالات مرتبط با کودهای زیستی
  منابع مختلف نیتروژن (شیمیایی، حیوانی و بیولوژیک) روی رشد، عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی      Various source of supply of nitrogen (chemical     animal and biological) on

  میکوریزا

  میکوریزا
    [attachment=3:1.pdf] کاربرد میکوریزا در صنعت ورمی کمپوست  

  باغداری تجربی

  باغداری تجربی
    [attachment=2] باغداری تجربی گردآورنده:مهندس بادلی  
بدون نظر

ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
کتب و مقالات ( آرشیو کتب)

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

استفاده از باکتری های محرک رشد روی برنج  Arz4.pdf [1.03 مگابايت]  
ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

   ﺷﻮري، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ادامه مطلب

ذخیره نکردن کلمه عبور