• شرکت دانش بنیان تمیشه ::: مجهز به آزمایشگاه بیولوژیک خاک و کنترل کیفیت


10آذر
---

رابطه مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به رتبه بسيار پايين بهداشت سلامت در جامعه ايران در بين کشورها، وجود سوء تغذيه در ايران محرز است. به رغم آن که بيش از 85 درصد مردم کشور سير مي باشند، ليکن، حدود 90 درصد به نحوي دچار گرسنگي سلولي هستند. زيرا توليدکنندگان محصولات کشاورزي توجهي به مفهوم امنيت غذايي ندارند. بر اساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده از چند استان، حدود 86.5 درصد کودهاي مصرفي در کشور به اوره و سوپرفسفات تريپل اختصاص يافته است. اين موضوع عملا زنگ خطري براي توليد محصولات کشاورزي سالم و تهديدي براي امنيت غذايي کشور مي باشد. هم اکنون بيش از 7000 ميليارد ريال يارانه عمدتا به کودهاي نيتروژني و فسفاتي پرداخت مي شود. در حالي که بايد توجه داشت که اولا کارآيي اين دو کود به دلايل مختلف از جمله سوء مديريت در يارانه کودها، پايين است و ثانيا مصرف اين کودها به دليل اين که باعث تجمع نيترات (NO3) و کادميم (Cd) در محصولات کشاورزي مي شوند، نقش چندان مثبتي در توليد پايدار و سلامت جامعه ندارند. پرداخت چنين يارانه سنگيني تنها به اين دو کود باعث شده که کشاورزان علاوه بر مصرف بي رويه و هدر دادن اين دو کود در کشور، چندان رغبتي به استفاده از ديگر کودها، به ويژه کودهاي زيستي، آلي و ريزمغذي نداشته باشند. حال آن که مصرف کودهاي اخير، افزون بر سازگار بودن با محيط زيست، نقش بسيار مثبتي بر سلامتي انسان دارند. بنابراين، در مقطع کنوني مديريت علمي توليد و مصرف انواع کودها امري اجتناب ناپذير است، تا به توان از طريق اصلاح ساختار توليد - مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم، سطح سلامت جامعه را ارتقا داد. از طرف ديگر وجود رابطه مثبت بين مصرف بهينه کود و توليد محصولات کشاورزي سالم وجود دارد. لذا، مسوولين امر بايد اين اصل مهم را در تامين مقدار، زمان استفاده و نوع مناسب کودها در توليد محصولات کشاورزي در عمل رعايت و نسبت به جلوگيري از سوزاندن بقاياي گياهي، رعايت اصول مصرف بهينه کودي، غني سازي محصولات کشاورزي در مزرعه، مديريت علمي توليد و مصرف انواع کودها، تصويب آيين نامه ضوابط ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه، جلوگيري از ورود کودهاي فسفاتي داراي بيش از 25 ميلي گرم در کيلوگرم کادميم، حذف يارانه از کودهاي نيتروژني و فسفاتي و اختصاص آن به کودهاي زيستي، آلي، ريزمغذي و گوگردي به منظور افزايش عملکرد، بهبود کيفيت محصولات کشاورزي و توليد محصولات سالم، اقدام نمايند.

مطالب مشابه

  اهمیت کودهای زیستی

  اهمیت کودهای زیستی
  کودهای زیستی (کود بیولوژیک) به مواد حاصل‌خیزکننده‌ای گفته می‌شود که دارای تعداد کافی از یک یا چند گونه از میکروارگانیسم‌های سودمند خاکزی هستند.

  محصولات جدید در راه است

  محصولات جدید در راه است
  این محصولات جدید شامل هورمون رشد مایع IAA  و سوپر جاذب برای محصولات زراعی و باغی می باشد. بزودی اطلاعات کامل و نحوه ورود به بازار مصرف از طریق این سایت به اطلاع خواهد رسید.  

  تیوباسیلوس

  تیوباسیلوس
  گوگرد یکی از عناصر غذایی ضروری برای رشد گیاه  و تولید محصول است. مقدار کافی از گوگرد در اطراف ریشه در بهبود و افزایش جذب عناصر ماکرو و میکرو تاثیر دارد. اما اغلب خاکهای ایران آهکی

  سوپر کود

  سوپر کود
      سه عنصر نيتروژن،فسفر وپتاسيم به عنوان عناصرغذايي پرنياز براي اغلب گياهان به شمار مي آيند. تصعيد وآبشويي  كودهاي نيتروژني،كم محلول ونامحلول شدن كودهاي فسفري وتثبيت پتاسيم و

  بیوآزوسپیر

  بیوآزوسپیر
  نام بیوآزوسپیر از دو کلمه بیو به معنی زیستی و آزوسپیر مخفف شده باکتری جنس آزوسپیریلوم است. این کود زیستی حاوی سه نوع مختلف از باکتری های ناحیه ریزوسفری است که قادر به تامین نیتروژن ، آزادسازی فسفر و
بدون نظر

ارسال نظر

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
کتب و مقالات ( آرشیو کتب)

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

تاثیر باکتری های محرک رشد گیاه روی برنج

استفاده از باکتری های محرک رشد روی برنج  Arz4.pdf [1.03 مگابايت]  
ادامه مطلب

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺗﻴﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ رشد و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺗﺤﺖ شرایط شور

   ﺷﻮري، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻧﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﺎك ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﻣﻨﺎﻃﻖ  و ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
ادامه مطلب

ذخیره نکردن کلمه عبور